8 användbara nyckeltal för att mäta din rekryteringsprocess

Vad du kommer att lära dig...

Viktigaste nyckeltalen inom rekrytering

Hur du räknar ut nyckeltalen

Varför de 8 nyckeltalen är viktiga

Vikten av att mäta rekryteringsprocessen

Om Trustcruit

Trustcruit.com är världens största verktyg för automatiserad feedback och analys för att mäta Kandidatupplevelsen i rekryteringsprocessen.